För kunder

  • Du är med och lägger upp planering/genomförandeplanen för insatserna utifrån dina önskemål och behov
  • Du har möjlighet att vara med och påverka vilken personal som skall komma till dig och vårt mål är att det alltid skll vara samma personer som kommer
  • Du har alltid möjlighet att på ett enkelt sätt lämna synpunkter och klagomål till oss. Det går även att lämna anonyma åsikter via våra blanketter.
  • Du får en egen kontaktperson som säkerställer att du får den service vi kommit överens om.
  • I akuta ärenden kan du alltid nå någon ansvarig dygnet runt.
   omsorg13
  • En god service utifrån dina behov och önskemål.
  • Dina synpunkter är vår vägledning
  • Vid behov hjälper vi till med ansökan och överklagan av insatser.
  • Vi lyder under Lex Sara, Socialtjänstlagen, sekretesslagen samt övrig gällande lagstiftning
  • Nycklar, pengar eller kort som personalen hanterar vid inköp m.m. hanteras på ett säkert sät.
   omsorg16
  • Kurser och vidareutbildningar ger dig en kompetent och flexibel personal.
  • All personal har företagets ID-kort och skall vid förfrågan kunna legitimera sig.
  • Vi har kollektivavtal med avtalsenligalöner och anställningvilkor samt försäkringar enligt gällande lagstiftning/avtal.
   omsorg11
EKENS OMSORG AB   -   VIKENGATAN 5, 244 65, FURULUND    -   TEL.+46 (0)76 - 777 81 77