FAQ – Frågor & svar

FAQ – Vanliga frågor

Varför skall man arbeta hos Ekens Omsorg?

Det finns många anledningar till varför man skall välja Ekens Omsorg som arbetsgivare, men några av dom är:

  • Ekens försäkrar alla sina anställda
  • Ekens har tjänstepension för alla sina anställda
  • Ekens har teckat kollektivavtal med Kommunal, vilket gör att du som anställd alltid har avtalsenliga löner
  • Ekens erbjuder skattefri friskvårdsersättning för ex massage träning, simmning m.m.
  • Ekens erbjuder alla anställda utbildningar och föreläsningar för att ge möjlighet till att utveckals i sin yrkesroll
  • Ekens håller arbetsplatsmöte och stormöte för samtliga anställda
  • Ekens håller återkommande trivselaktiviteter för samtlig personal.
Arbetstid

Heltid är 40 timmar. Det finns möjlighet till att jobba lite mer under viss del av året enligt vårt kollektivavtal men den genomsnittliga veckoarbetstiden får dock inte överstiga 40 timmar i veckan utslaget på hela året.

Arbetsuppgifter

Vilka arbetsuppgifter har jag?​

Arbetsuppgifterna kan variera ganska mycket från en kund till en annnan då arbetsuppgifterna utgår ifrån kundens behov/önskemål

Tänk på FFB, d.v.s. att inte göra något som är Förbjudet, Farligt eller om du inte är Behörig.

Tystnadsplikt

Anställda hos Ekens ska under sin anställning, samt även efter anställningens upphörande, iaktta tystnadsplikt rörande verksamheten och kunders personliga angelägenheter och uppgifter om enskilda personer som den anställde till följd av sin anställning fått kännedom om och vars yppande kan vålla skada för enskild person eller närstående. Din tystnadsplikt gäller även för kunskap/information som du har/har fått om dina kollegor eller om verksamheten.

Se gällande Lag, Kollektivavtal och avtal med Ekens Omsorg AB.

Ledighet

Semester

Semestern regleras i semesterlagen och i kollektivavtalet. Ansökan om Jul- och sommarsemester görs på en separat blankett som tillhandahålls av Ekens, övrig semester ansöks om på vanlig blankett för ledighetsansökan.

Föräldraledighet

Föräldraledighet i samband med barns födelse eller därefter och rätten till förkortad arbetsdag regleras i Föräldraledighetslagen men tänk på att anmäla minst 2 månader innan.

Studieledighet

Rätten till studieledighet regleras i Studieledighetslagen.

Övrig ledighet

Annan typ av ledighet planeras och beviljas i samråd med uppdragsansvarig eller av denne utsedd person.

Vi behöver din ledighetsansökan minst 2 veckor i förväg för enstaka dagar och längre i förväg för längre ledighet.

Desto längre ledighet desto längre i förväg behöver vi få din ansökan för att den skall kunna bli beviljad.

Kontakta oss

    Skip to content