Kund hos Ekens

Något av det vi erbjuder dig som kund är:​

  • Närhet – Vi är ett lokalt företag som finns i din närhet, det är lätt att komma ner till kontoret om man vill diskutera något eller bara prata lite allmänt
  • Inflytande – Som kund har du ett inflytande över hur insatserna kommer att se ut rent praktiskt och vilken personal som kommer till dig.
  • Trygghet – Du som kund och anhöriga skall kunna känna att det är en bra omsorg du får och att det är den omsorg vi kommit överens om.
  • Omsorg – Namnet Ekens Omsorg kommer av att vi vill tillhandahålla omsorg, inte bara en tjänst eller service utan att vi ger en omsorg till den som behöver det.
  • Hjälper dina nära och kära dig idag med tvätt, städ och inköp? Är du kund hos Ekens kan dom fortsätta göra det men med den skillnaden att dom får lön av oss. Vill du hellre ha någon annan som hjälper dig så att dina nära och kära kan ägna sin tid åt dig så har vi mycket kunnig och duktig personal att erbjuda och där du självklart kan välja vem du villha hjälp av.
  • Möjligheten att vara med och påverka vilken personal som skall komma till dig och vårt mål är att det alltid skall vara samma personer som kommer
  • Planering/genomförandeplanen är du med och lägger upp så att insatserna utgår utifrån dina önskemål och behov
  • Möjligheten att på ett enkelt sätt lämna synpunkter och klagomål till oss. Det går även att lämna anonyma åsikter via våra blanketter.
  • Egen kontaktperson som säkerställer att du får den service vi kommit överens om.
  • I akuta ärenden kan du alltid nå någon ansvarig dygnet runt.
Skip to content