Om Ekens

Starten

I början av 2010 började förfrågningar från både kunder och personal i Ekens Assistans komma om man inte kunde tillhandahålla servicetjänster och hemtjänst, då man ville ha ett väl fungerande företag som man kände sig trygg med och som kunde tillhandahålla dessa tjänster till deras anhöriga,. I mitten på 2010 beslutades att starta upp ett systerbolag kallat Ekens Omsorg.

Vår ide

Tanken med Ekens Omsorg var att tillhandahålla Hemtjänst och servicetjänster som städ tvätt och inköp. Kunderna skall ha inflytande över genomförandet. Som kund skall man ha inflytande over vem som skall vara personal, man skall även kunna ha sina anhöriga som personal om anhöriga vill det.

Kontoret är beläget i Furulund i Kävlinge kommun

Ekens koncenen består av Ekens Assistans och Omsorg, Ekens Assistans, Ekens Omsorg och Ekens Kompetens och har ca 350 anställda.

Kollektivavtal

Ekens Omsorg AB är medlem i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna Almega och följer kollektivavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal för Äldreomsorg.

Skip to content