Transparensredovisning

Basfakta

Ekens Omsorgs har ca 130 kunder och verksamhet bedrivs i Kävlinge kommun. Affärsidén är att erbjuda personligt anpassad omsorg. Omsorgen skall utgå från den enskildes behov och önskemål och att tillhandahålla en god personalvård och hög tillgänglighet, genom detta uppnås en god kvalité och en hög delaktighet.

Kvalitet

Kvalitetssystemet omfatta hela verksamheten och innehåller metoder för att säkra och utveckla verksamheten och säkerställa en god kvalitet på det arbete och de tjänster som tillhandahålls.
Systemet består av rutiner, policys och blanketter för samverkan internt och externt, klagomål, synpunkter, händelsehantering, anmälan om risker, skada och missförhållanden, riskanalys, säkerhet, rekrytering, bemanning, dokumentation, kompetensutveckling, genomförandeplaner m.m. och förbättringsarbetet som används är lärandestyrt och bygger på kvalitetshjulets fyra steg:

• Planerandet
• Genomförandet
• Studerandet
• Agerandet

I Socialstyrelsens Äldreguide finns nyckeltal och resultat för Kvalitet.Äldre Guiden finns här.

Här finns direktlänken till resultaten.

Medarbetare

Ekens Omsorg har för 2019 17 anställda varav 95% är vårdbiträde och 5 % administrativ personal. Könsfördelningen är 12% män och 88% kvinnor och personalomsättningen exkl vikarier för 2019 var 5%. Sjukfrånvaron var ca 4 % under 2019 och den genomsnittliga anställningstiden inom Ekens är 2,4 år.

Ekens Omsorg är medlemmar i KFO och har kollektivavtal (KFO och Kommunal).
Personal anställs främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård – och omsorgsarbete men även pga utbildning vid behov av specialistkompetens. Personalen som anställs har följande kompetenser: Lss-handläggare, Socionom, Redovisningsekonom, Undersköterska, vårdbiträde och personlig assistent.

Ägare

Ekens Omsorg AB drivs som Aktiebolag och ägs av Ekens Assistans och Omsorg AB som i sin tur ägs av följande medlemmar i familjen Persson:

• Mattias Persson
• Ulla Persson
• Ingela Åberg
• Ulrika Persson

Ledning

Ekens Omsorg AB Ledning består av 5 personer och som innehar följande ledande befattningar:

• Mattias Persson, Styrelseordförande
• Ulla Persson, VD/Verksamhetsansvarig och kundansvarig
• Lena Bergström, Samordnare
• Jennie, Ekonom
• Åsa Lang Brandtman, Samordnare

Styrelse

Styrelsen i Ekens Omsorg AB består av följande personer:

• Mattias Persson
• Ulla Persson

Bolagsinformation och ekonomi

Bolagsinformation och aktuella bokslut och nyckeltal återfinns på allabolag.se.

Skip to content